شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

مشخصات بلاگ

عشق تو بود دلیل سرودنم.........

عبدالحسین مخلص آبادی

: instagram.com
abdolhosein_mokhlesabadi

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «عبدالعظیم حسنی» ثبت شده است

هر کسی سائل شود آنها کریمش می کنند
سفره دار لطفِ احسان القدیمش می کنند
خود اگر بی بارگاه و بی حرم هم سر کنند
سر به زیری گرکند صاحب حریمش می کنند
کسب فیض از محضر اولاد زهراچون کند
درس و مکتب هم نمی خواهد حکیمش می کنند
یا شبیه افتخار مردم ایران زمین
مرقدش را کربلا،عبدالعظیمش می کنند