شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

مشخصات بلاگ

عشق تو بود دلیل سرودنم.........

عبدالحسین مخلص آبادی

: instagram.com
abdolhosein_mokhlesabadi

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام حسن» ثبت شده است

سلام بر کریم...

کسی که زخم زبان دید از حرامی ها

شبانه رفت سرِ سفره ی جذامی ها...

کسی که شاهد وحی و هبوط جبریل است

کسی که پرده نشین سرای تنزیل است