شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

شـ ـــهیــ ــد گـــ ــمـنــ ـام قـ ـطـعــه 53

اشعار مذهبی عبدالحسین مخلص ابادی

مشخصات بلاگ

عشق تو بود دلیل سرودنم.........

عبدالحسین مخلص آبادی

: instagram.com
abdolhosein_mokhlesabadi

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت فاطمه ع» ثبت شده است

چون خدا نیک ترین خلق بشر داد به ما

از می کوثری اش نور بصر داد به ما

سیزده روز رجب رفت که غم سر آمد

پیش از این گریه برای تو ثمر داد به ما

ما چهل روز پس از رفتن تو سینه زدیم

تا خدا از کرمت روز پدر داد به ما

خنده ی ماه رجب مرحمت فاطمه است

مرحمت کرد و خدا قرص قمر داد به ما

روزه داریم که از روضه نیفتیم شبی

روضه تکمیل نشد اشک سحر داد به ما

هنری نیست مرا غیر گدایی شما

شکر حق بر سر بازار هنر داد به ما

نیستم عاشق اگر خون ندهم پایت لیک

مادرم فاطمه آنروز جگر داد به ما

تو صراطی که قدم جای قدمهات نهم

اینچین بود صراطی که گذر داد به ما..

عبدالحسین

احوال بیت ما دو نفر گریه آور است

در هردوشان تصور در گریه آور است

در بیت منقوافی مادر، کلون در

در بیت تو غرور پدر گریه آور است

در بیت من، سقیفه و بیعت،به بیت تو

یک امت و هجوم و خطر گریه آور است

.

.

تاریکی دو بیت و سکوت غریب ها

شرح خسوف قرص قمر گریه آور است

وقت غروب بیت من و بیت مرتضی ست

وصف جدایی دو نفر گریه آور است...

 

عبدالحسین